Hallinto - suomi


HYYssä ja yliopiston työskentelyssä käytetään paljon lyhenteitä ja muita termejä, joita voi olla hankala oppia saati muistaa. Täältä voit käydä lunttaamassa, mitä mikäkin tarkoittikaan

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

A

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto on yliopiston erillislaitos, joka tarjoaa yliopiston opetusta kaikille, myös muille kuin yliopistossa tutkintoa suorittaville. Avoimen yliopiston opetusta voivat kuitenkin hyödyntää myös tutkinto-opiskelijat. Avoimen yliopiston johtokunnassa vaikuttaa yksi opiskelijaedustaja, jolla on myös henkilökohtainen varajäsen.


D

Dekanaatti

Dekanaatiksi kutsutaan dekaanin ja varadekaanien muodostamaa ryhmää.


E

Erillislaitos

Erillislaitokset ovat yliopiston yksiköitä, jotka tuottavat erilaisia palveluita koko yliopistolle ja myös yhteiskunnalle laajemmin. Erillislaitoksia ovat mm. Avoin yliopisto, Kielikeskus, Unisport, Helsingin yliopiston kirjasto ja Kansalliskirjasto sekä Helsingin yliopistomuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. Kaikilla erillislaitoksilla on oma johtokunta, joissa on myös opiskelijoiden edustus.


Esli / esityslista

Esli = esityslista

Esityslistassa kerrotaan lyhyesti, mitä kokouksessa tullaan käsittelemään. Yleensä esityslistan mukana tulee myös mahdolliset ennakkomateriaalit. Esityslista pitäisi aina lähettää hyvissä ajoin ennen kokousta, mutta joskus se saattaa tulla muutamaa päivää ennen kokousta. H

Halloped

 Lyhenne sanoista “hallinnon opiskelijaedustaja”. Halloped-sanaa pyritään välttämään sen epäselvyyden vuoksi, mutta vielä joissakin yhteyksissä tämä sana saattaa vilahtaa! HY

Lyhenne Helsingin yliopistosta


HYH

Lyhenne Helsingin yliopiston hallituksesta.

Hallitus on yliopiston korkeinta valtaa käyttävä toimielin, jossa on sisäisten jäsenten (ks. kolmikanta) lisäksi yliopistokollegion nimittämä joukko yliopiston ulkopuolisia, monipuolista yhteiskunnallista asiantuntemusta edustavia jäseniä. 13-jäsenisessä hallituksessa on kaksi opiskelijajäsentä. Hallitus päättää muun muassa yliopiston strategiasta ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyy merkittävät sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Tarkemmin tehtävät löytyvät yliopistolaista ja yliopiston johtosäännöstä.


HYY

Lyhenne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta


HYYE

Lyhenne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistosta, joka päättää ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavista asioista.

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin ja siten on verrattavissa esimerkiksi eduskuntaan.


HYYH

Lyhenne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksesta, joka toteuttaa edustajiston päätöksiä.Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL