HUS föreningsbidrag

6. Stöd för innovativa inlärningsformer

HUS beviljar årligen stöd för studenternas projekt i form av stöd för innovativa inlärningsformer.  Stödets syfte är att uppmuntra studenterna att utveckla studier och studieformer självständigt. Stödet beviljas för studieprojekt som  organiseras av studenterna såsom  olika kurser eller nya studiemetoder. Stödet kan ansökas av såväl enskilda studenter som föreningar, och en naturlig utvecklare kan till exempel vara studieansvariga på ämnesföreningen. Stödets ansöks i allmänhet på våren.

Noggrannare information och ansökningsanvisningar publiceras i allmänhet på våren på HUS webbplats och  i olika bulletiner. Ekonomidirektionen ansvarar för fördelningen av stödet men beredningen sköts av utbildningspolitiska sektorn, så eventuella tilläggsfrågor lönar sig att riktas till dem. Kontaktuppgifterna finns vanligtvis i utlysningen.