HUS föreningsbidrag

3. Stöd till föreningstidningar

HUS beviljar stöd till sina föreningars tryckta tidningar. I sin nuvarande form har stödet till föreningstidningarna fördelats sedan år 2006. Ursprungligen var stödet till för att användas för tidningstryckkostnaderna varför stödet inte beviljades för nättidningar, men nuförtiden beviljas stödet även för nättidningar. Mer information om stödet till föreningstidningar finns på HUS webbplats.

Ansökning

Tidningsstödet ansöks i samband med verksamhetsbidraget i Tahlo-systemet, på mellanbladet ”Tidningar”. Tidningsstödet ansöks samtidigt som verksamhetsbidrag, alltså senast i slutet av februari.


Beviljande

Tidningsstödets storlek bestäms utifrån stödgrunderna. Du kan sätta dig in i tidningsstödsmodellen på HUS webbplats. Villkoret för stödet är att tidningen som får stöd skickas till HUS centralbyrå. På så sätt försäkrar vi oss om att tidningen ges ut på riktigt. Dessutom ska det nämnas  i tidningen att tidningen får HUS stöd till föreningstidningar.

Nättidningslänkar som  skickats per epost till adressen jarjesto@hyy.fi (eller direkt till föreningssakkunniga) anses skickade till byrån.