HUS föreningsbidrag

1. Allmänt om bidrag och tjänster

Syftet med HUS föreningsbidrag är att stöda studentkårsmedlemmarnas aktivitet och skapa så bra ramar som möjligt för föreningarna att utveckla  och  koncentrera sig på sin verksamhet. Utöver lokaler stöder HUS sina föreningars verksamhet med mångsidiga tjänster och ekonomiskt bidrag.

Föreningarna kan ansöka om följande bidrag:

  • Verksamhetsbidrag
  • Stöd till föreningstidningar
  • Projektbidrag
  • Möbleringsstöd
  • Stöd för innovativa inlärningsformer

Föreningarna kan även använda studentkårens utrustningstjänster.