Hur identifiera och förebygga trakasserier?

4. Vilka drag har trakasserier inom föreningsverksamheten?

Föreningsverksamhet är unik och den betonar följande särdrag:

 • Jämlikhet, frivillighet, deltidsverksamhet, fritid
  • Ansvaret har fördelats mellan frivilliga aktörer
 • Projektbetonad verksamhet, tidsbundenhet
  • Det finns inte bestående gemenskaper eller grupper inom verksamheten
 • Hobbybetonad verksamhet
  • Till verksamheten hör spel, läger eller politik
 • Mångsidiga nivåer inom verksamheten
  • Anställda, förtroendevalda, frivilliga och målgrupper blandas
 • Mångsidigt umgänge
  • Some, digitala gemenskaper
 • Fester
På grund av att föreningarnas verksamhet har sin egen specifika natur har också trakasserisituationerna vissa särskilda drag som blir synliga. Man har särskilt identifierat följande slag av problem i studentföreningarna:

 • Begränsad gemenskap
  • Man känner till dem som trakasserar, men man kan inte ingripa i deras beteende
  • Man upplever att det är svårt att ingripa om den som beter sig dåligt är bekant eller kompis till en själv
  • Svartmålning och rykten sprider sig snabbt
 • Diskussionsnormer
  • Ett icke-sensitivt sätt att tala och grova skämt
  • Beröring och kommentarer som man maskerar genom att säga att man känner varandra
 • Festkultur
  • Användning av rusmedel och trakasserier som skett då personerna varit påverkade av rusmedel
  • Olämpliga sitssånger och mellanrop på sitsar