Likabehandlingsverksamhet i föreningen

Det är viktigt att beakta likabehandling i föreningsverksamheten så att så många som möjligt skulle ha möjlighet att delta i verksamheten. Att satsa på likabehandling ökar tryggheten i föreningsverksamheten samt medlemmarnas välbefinnande. Det blir även trevligare för alla att verka i föreningen och även möjligt för allt fler.  Delaktighetskänslan och känslan att medlemmarna bryr sig om gemensamma saker är i nyckelposition när en trygg och välmående studentmiljö skapas.

HUS stöder likabehandlingsverksamheten i föreningarna och förutsätter att likabehandlingsplanen följs.

Det är viktigt att alla föreningens styrelsemedlemmar och aktörer tar likabehandling på allvar och befrämjar förverkligandet. Därutöver rekommenderas att välja åtminstone en likabehandlingsansvarig från varje föreningsstyrelse. En god grund för likabehandlingsverksamheten är att utnämna en likabehandlingsansvarig och informera medlemskåren om det. Om föreningen håller på att grundlägga sin likabehandlingsverksamhet kan de fråga om hjälp av andra studentföreningar och ta intryck av dem. Att grundlägga likabehandlingsverksamhet består i hög grad av  samarbete och olika perspektiv ger även nya sätt för att förbättra likabehandlingen. Därför bär en aktiv kontakt med andra aktörer frukt.

Det är bra att lägga till koordinerandet av likabehandlingsplanen i arbetsbeskrivningen för  likabehandlingsansvariga, med vars hjälp gås in på djupet med föreningsspecifika likabehandlingsbehov.  Hörandet av medlemmarna är oerhört viktigt, för endast genom att höra medlemmarna kan deras behov kartläggas. Nedan har listats metoder för  förbättrandet av likabehandlingsverksamheten.

Att befrämja likabehandlingen förutsätter en kontinuerlig och målinriktad verksamhet men även stora förändringar kan fås till stånd med små gärningar!

Last modified: Monday, 4 September 2023, 10:55 AM