Hur identifiera och förebygga trakasserier?

2. Att identifiera diskriminering


Med diskriminering avses att en person behandlas sämre än andra på grund av en eller flera personliga egenskaper. Sådana egenskaper kan till exempel vara personens kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, medborgarskap, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd eller sexuella läggning. I Finland är diskriminering förbjuden bland annat i grundlagen och i diskrimineringslagen. Notera ändå att det inte alltid är fråga om diskriminering om man ställer människor i olika position utgående från någon personlig egenskap. Allt osakligt bemötande är inte heller nödvändigtvis diskriminering. Du kan läsa mera om att identifiera diskriminering på diskrimineringsombudsmannens webbplats.