Internationalisering i föreningsverksamhet


3. Trespråkig ordlista

HUS har sammanställt en ordlista som ska hjälpa föreningarna då de kommunicerar på många olika språk. I  ordlistan finns den viktigaste terminologin som kan behövas i föreningarnas verksamhet. Ordlistan fungerar i första hand på finska (förklarande kommentarer har till exempel inte översatts till svenska eller engelska), men den kan ändå användas om man talar något annat språk än finska.

Ordlistan är i första hand tänkt att vara ett stöd och ett lättanvänt hjälpmedel. Vi har därför försökt begränsa antalet översättningar. Översättningarna fungerar i de flesta sammanhang i föreningarnas kommunikation. Vid ord som kan tolkas och användas på många olika sätt finns det också korta förklaringar med exempel och kommentarer. Översättningarna i ordlistan är ändå i många fall inte de enda rätta alternativen, som kan användas då man vill uttrycka något, och det är fritt fram att använda andra översättningar om det känns som att dessa passar bättre in i sammanhanget.

Du kan kontakta HUS styrelse eller personal om du vill föreslå tillägg till ordlistan eller om du har andra kommentarer om ordlistan.

Ladda ner ordlistan här.