Kontakta

  • I knepiga situationer får jämlikhetsansvariga kamratstöd och råd av HUS jämlikhetssakkunniga och styrelsemedlemmar. HUS jämlikhetsplan stöder och anvisar om vad jämlikhetsplanerna speciellt borde uppnå.

 

  • Trakasseriombuden ger råd och stöder personer som upplevt traskasserier, antastande, mobbning, diskriminering eller annat ojämlik behandling. All kontakt sker  helt konfidentiellt. Om egna trakasseriombud inte finns är det skäl att ge ut kontaktuppgifterna till HUS trakasseriombud. Det är bra att behandla svårare fall med dem. Närmare kontaktuppgifter och beskrivning av trakasseriombudsverksamheten finns på HUS webbplats.


  • För att öka jämlikhetsansvarigas samarbete och kamratstöd ordnar HUS Gemenskapsutvecklingsutskott träffar för jämlikhetsansvariga för att öka samarbetet mellan jämlikhetsansvariga samt kamratstödet. Gemenskapsutvecklingsutskottet  samarbetar tätt med HUS sakkunniga och styrelsemedlemmar för att utveckla studentkåren till en gemenskapligare och jämlikare gemenskap. 

 

  • Helsingfors universitets trakasseriombud:

 

  • SHVS: mån–tors. kl. 8–15, fre. kl. 8–14 tfn 046 710 1027 (Esbos och Helsingfors tjänster för mental hälsa)

  • Tfn 09 3104 4222


Last modified: Friday, 18 December 2020, 12:24 PM