Internationalisering i föreningsverksamhet

Site: HYY moodle
Course: Föreningsguide [UNDER ARBETE]
Book: Internationalisering i föreningsverksamhet
Printed by: Guest user
Date: Monday, 5 June 2023, 12:38 PM

Description


1. Guide för föreningarnas internationalisering

Internationella studerande, dvs. utbytesstuderande och internationella examensstuderande berikar föreningens verksamhet. De kan ge oss nya synvinklar och idéer för hur vi kan utveckla föreningens verksamhet. Mångfald uppmuntrar till kreativitet och gör studentföreningen ännu mera tillgänglig för alla studenter.

Universiteten, samhället och arbetsmarknaden har redan under en lång tid blivit allt mera internationella. Alla har ändå inte möjlighet att åka på utbyte eller utföra arbetspraktik utomlands under studietiden. Då vi gör det möjligt för internationella studerande att delta i föreningarnas verksamhet, har föreningens övriga medlemmar en möjlighet att internationaliseras på hemmaplan. 

Föreningsverksamheten underlättar också de internationella studenternas integrering i det finländska samhället. Bristen på sociala kontakter och nätverk samt sysselsättningssvårigheter är de största orsakerna till att det är svårt för internationella studenter att stanna i Finland efter studietiden. Föreningarna är i en nyckelposition då det gäller att svara på dessa utmaningar, eftersom det är i föreningsverksamheten som de internationella studenterna får bekanta sig med den finländska kulturen och de andra studenterna.

Det är skäl att minnas att de internationella studenterna inte är en enhetlig massa. En del av studenterna är på utbyte, som vanligen räcker en termin (antingen höst- eller vårterminen) eller ett läsår. De internationella examensstuderandena har däremot kommit till Finland för att avlägga en hel examen. Detta sker vanligen i magisterskedet. En stor del av de studenter som kommit för att avlägga en examen planerar också att stanna kvar i Finland efter sina studier.

Det kan kännas arbetsdrygt att nå de internationella studenterna och omforma verksamheten i föreningen, men det går att göra föreningens verksamhet mera internationell också med små medel. I denna guide presenteras åtgärder för hur föreningen kan beakta en mera internationell synvinkel både vid föreningens evenemang och i verksamhetssätten. Guiden består av tre delar varav den första (A) innehåller enkla åtgärder, som är lätta att genomföra och den andra (B) lite mer krävande förändringar. I den tredje delen (C) presenteras internationaliseringsmetoder som inverkar mer omfattande och genomgripande på föreningens verksamhet.

Du kan också ladda ner guide för föreningarnas internationalisering här.

2. Trespråkig ordlista

HUS har sammanställt en ordlista som ska hjälpa föreningarna då de kommunicerar på många olika språk. I  ordlistan finns den viktigaste terminologin som kan behövas i föreningarnas verksamhet. Ordlistan fungerar i första hand på finska (förklarande kommentarer har till exempel inte översatts till svenska eller engelska), men den kan ändå användas om man talar något annat språk än finska.

Ordlistan är i första hand tänkt att vara ett stöd och ett lättanvänt hjälpmedel. Vi har därför försökt begränsa antalet översättningar. Översättningarna fungerar i de flesta sammanhang i föreningarnas kommunikation. Vid ord som kan tolkas och användas på många olika sätt finns det också korta förklaringar med exempel och kommentarer. Översättningarna i ordlistan är ändå i många fall inte de enda rätta alternativen, som kan användas då man vill uttrycka något, och det är fritt fram att använda andra översättningar om det känns som att dessa passar bättre in i sammanhanget.

Du kan kontakta HUS styrelse eller personal om du vill föreslå tillägg till ordlistan eller om du har andra kommentarer om ordlistan.

Ladda ner ordlistan här.