Dokumentmallar angående bidrag

Nedan följer några exempel på dokumentmallar för att söka bidrag och ansöka om att bli antagen till HUS. Observera att dessa endast är exempel! Siffror och innehåll är godtyckliga.


Budget
Balansräkning
Resultaträkning
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Stadgar
Verksamhetsgranskingsberättelse

Mall för verksamhetskalender (nedladdningar till datorn)


Last modified: Thursday, 9 September 2021, 11:11 AM