Yleistä opiskelijaedustajuudesta

Hallinnon opiskelijaedustaja - halloped - opiskelijaedustaja on opiskelija, joka edustaa yliopiston eri hallinnollisissa toimielimissä. Jokainen opiskelija voi hakea opiskelijaedustajaksi. Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan siihen tärkeimpään, eli opiskelijoiden arkeen. Lähtökohtaisesti kaikissa yliopiston päätöksentekoelimissä on opiskelijoilla edustus, sen lisäksi riippuen tiedekunnasta opiskelijat ovat mukana pienemmissä toimielimissä ja työryhmissä.


Opiskelijaedustajana pääsee aitiopaikalle yliopiston hallintoon, yksinkertaisimmillaan opiskelijajäsenenä osallistut kokouksiin ja raportoit siellä käydyistä asioista sekä keskusteluista muille opiskelijaedustajille sekä järjestöjen opintovastaaville. Opiskelijaedustajaksi voi lähteä kuka vaan, toimimiseen riittää motivaatio ja halu vaikuttaa opiskelijoiden asioihin, et siis tarvitse aiempaa kokemusta. Tärkeintä on tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin niissä paikoissa joissa päätetään opiskelijoiden asioista!

Opiskelijaedustajana sinulla on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun. Valmisteluvaiheessa keskustelu sekä opiskelijoiden näkökulman esiintuominen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan todella konkreettisiin asioihin, kuten miten opinnot järjestetään, mitkä kurssit kuuluu tutkintorakenteeseen, miten yhdenvertaisuutta edistetään yliopistolla ja tiedekunnissa tai miten yliopiston tilat suunnitellaan. 


Opiskelijaedustajana opit myös tärkeitä työelämätaitoja. Keskustelutaitoja, miten tuoda omia mielipiteitä esiin, ymmärrystä hallinnosta ja hallinnollisista prosesseista.


Osan opiskelijaedustajista valitsee HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Ajankohtaiset opiskelijaedustajahaut löytyy osoitteesta https://beta.halloped.fi/. Tiedekunnan sisäiset ja pienempien toimielimien opiskelijaedustajat valitsee tiedekuntajärjestöt.


Yliopiston rakenne voidaan jakaa yksikkötasoon, eli yksittäisiin tiedekuntiin ja erillislaitoksiin, ja yliopistotasoon, jossa kehitetään yliopiston toimintaa kokonaisuutena. Yliopiston organisaatio ja eri toimielinten valtuudet ja vastuut on määritelty yliopiston johtosäännöissä.

Opiskelijaedustajia on kaikilla yliopiston tasoilla niin virallisissa toimielimissä kuin väliaikaisissa työryhmissä. Opiskelijoita laajasti koskeviin aiheisiin vaikutetaan parhaiten yhteistyössä eri toimielinten kesken. Kannattaa siis tutustua ja pitää yhteyttä muihin opiskelijaedustajiin!


Edunvalvonta-, opinto-, koulutuspoliittinen vastaavana toimiminen

Ainejärjestö


Ainejärjestön opintovastaavana sinulla on hyvä kuva oman opintosuuntasi opinnoissa tapahtuu, tunnistat niissä mahdollisia kehittämisen paikkoja, reagoit sinulle tuleviin yhteydenottoihin ja tapaat säännöllisesti opintosuuntasi johtajaa. Tärkeitä yhteistyötahoja on koulutusohjelman opiskelijaedustajat ja tiedekuntajärjestö. Opintovastaavaksi voi lähteä kuka tahansa, tärkeintä on motivaatio ja halu vaikuttaa oman opintosuuntasi opintoihin ja käytänteihin! Järjestötoiminnasta pääsee harjoittelemaan myös tärkeitä työelämätaitoja kuten kokonaisuuksien hallintaa, suunnitelmallista vaikuttamistyötä, yhteistyötaitoja ja ymmärrystä hallinnollisista prosesseista.


Tiedekuntajärjestö


Tiedekuntajärjestön opintovastaavana sinulla on hyvä kuva mitä tiedekunnassa ja sen opintoasioissa tapahtuu, tapaat säännöllisesti tiedekunnan johtoa ja teet yhteistyötä eri opintosuuntien ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa. Pidät yhteyttä eri toimielinten opiskelijaedustajiin, etenkin tiedekuntaneuvoston. Opintovastaavaksi voi lähteä kuka tahansa, tärkeintä on motivaatio ja halu vaikuttaa oman tiedekuntasi opintoihin ja käytänteihin! Järjestötoiminnasta pääsee harjoittelemaan myös tärkeitä työelämätaitoja kuten kokonaisuuksien hallintaa, suunnitelmallista vaikuttamistyötä, yhteistyötaitoja ja ymmärrystä hallinnollisista prosesseista.


Kokouskäytänteet


Kutsu hallintoelimen kokoukseen toimitetaan esityslistana, joka sisältää kokouksen ajankohdan, paikan, jäsenet sekä varajäsenet. Kokouksen esityslista on toimitettava hallintoelimen jäsenille riittävän ajoissa, viimeistään kaksi arkipäivää ennen kokousta. Ennen kokousta on hyvä tutustua esityslistaan ja mahdollisesti jutella hallintoelimen muiden opiskelijaedustajien kanssa käsiteltävistä asioista. Mikäli olet estynyt tulemaan kokoukseen ilmoitathan siitä varajäsenellesi, yhteystiedot löytyvät https://beta.halloped.fi/


Kokouksessa keskustellaan esityslistan asioista, erityisesti opiskelijoita koskevia asioita kannattaa kommentoida. Joistain käsiteltävistä asioista annetaan evästystä jatkotyöskentelyyn ja osa on päätösasioita. Päätösasioissa esittelijän ehdotus on aina päätösehdotus ja sitä ei tarvitse kannattaa. Mikäli asiaan tulee muutosesityksiä tai vastaesityksiä niitä pitää esittäjän lisäksi jonkun toisen kokouksen osallistujan kannattaa. Yleensä esitysten välillä äänestetään.


Osasta opiskelijaedustajan tehtävistä saa kokouspalkkion, muista tiedustella asiaa esimerkiksi kokouksen sihteeriltä.

Osa kokouksen asiakirjoista on salaisia, pidäthän huolen että kokousten asiakirjat joita jaat ei sisällä salassapidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi henkilötietoja. Kokouksessa käsiteltyjä asioita ja puheenvuoroja saa referoida kokouksen ulkopuolella, kuitenkin niin ettei siteeraa suoraan tai puheenvuoroa pitänyttä ei voi tunnistaa suoraa. 


Flamma: kokousmenettely

Last modified: Tuesday, 9 May 2023, 10:06 AM