Helsingin yliopiston henkilöitä


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Dekaani

Tiedekunnan johtaja, jonka valitsee tiedekuntaneuvosto tiedekunnan professorien keskuudesta. Dekaani vastaa tiedekunnan toiminnasta ja taloudesta niiltä osin kuin tehtäviä ei ole siirretty johtosäännöllä, rehtorin päätöksillä tai muilla säädöksillä tiedekuntaneuvostolle tai muille elimille. Dekaani valitaan aina enintään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.


H

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa Yliopistopalveluita eli koko yliopiston hallintoa. Hallintojohtaja tukee rehtoria yliopiston johtamisessa sekä toimii pääsihteerinä yliopiston hallitukselle.


K

Kvestori

Helsingin yliopiston talousjohtaja, joka yhdessä yliopiston hallituksen, rehtorin ja hallintojohtajan kanssa muodostaa yliopiston konsernijohdon.


O

Opintoasiain päällikkö

Jokaiselle tiedekunnalle on nimetty opintoasiainpäällikkö, joka johtaa tiedekunnan opintohallintoa. Opintoasiainpäälliköt vastaavat myös opiskelijan oikeusturvaan liittyvistä asioista.


R

Rehtori

Rehtori johtaa yliopistoa ja vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtori edustaa yliopistoa julkisuudessa ja päättää sellaisista asioista, joita ei ole määritelty yliopiston toimielinten tai muiden johtajien tehtäväksi. Rehtorin päätökset koskevat usein koko yliopiston laajuisia asioita sekä esimerkiksi koulutusohjelmien perustamista ja professorien palkkaamista. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin kerrallaan enintään viiden vuoden toimikaudeksi.


V

Varadekaani

Tiedekunnassa on dekaanin päätöksellä yksi tai useampi varadekaani. Varadekaanit toimivat omilla vastuualueillaan tiedekunnassa ja tiedekunnan edustajina yhteiskunnassa sekä yliopiston eri toimikunnissa: opetuksesta vastaava varadekaani opintoasiainneuvostossa, tutkimuksesta vastaava tieteellisessä neuvostossa, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa ja kansainvälisistä asioista vastaava kansainvälisten asiain neuvostossa.


Vararehtori

Hallitus valitsee rehtorin esityksestä yliopistolle vararehtorit, joista yhden tulee olla ruotsinkielisessä professorinvirassa. Vararehtorit vastaavat omista vastuualueistaan ja muun muassa puheenjohtavat alueidensa ylimpiä toimikuntia – opintoasiainneuvostoa, tieteellistä neuvostoa, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoa ja kansainvälisten asiain neuvostoa -, joissa kaikissa on myös opiskelijaedustus. Samoin kuin rehtori, vararehtorit nimetään viiden vuoden kaudeksi kerrallaan.