Kuinka tunnistaa ja ehkäistä häirintää?

2. Syrjinnän tunnistaminen


Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin muita yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi henkilön sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide, vamma, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen. Suomessa syrjintä on kielletty muun muassa perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Huomaathan kuitenkin, että ihmisten asettaminen erilaiseen asemaan jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella ei ole aina syrjintää. Myöskään kaikki epäasiallinen kohtelu ei ole välttämättä syrjintää. Voit lukea lisää syrjinnän tunnistamisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta.