Likabehandlingsbegrepp

2. Likabehandling

Likabehandling betyder att alla har en äkta möjlighet att delta och förverkliga sig själv oberoende av  personliga egenskaper.

Likabehandling är en grundläggande rättighet. Alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikter, handikapp, hälsotillstånd, sexuell inriktning eller annan personlig orsak.  Likabehandlingsprincipen i Finlands grundlag hänvisar  både till diskrimineringsförbudet och människornas likvärdighet framför lagen. Om likabehandling fastställs även i diskrimineringslagen.  Syftet med lagen är att befrämja och säkra likabehandling samt hjälpa den som utsatts för diskriminering.