Likabehandlingsbegrepp

1. Studentkårens roll

HUS godkänner inte någon form av osakligt bemötande, trakasserier, mobbning eller diskriminering. Dylikt hör inte hemma i ansvarsfull föreningsverksamhet.

HUS uppdrag är att främja en likvärdig behandling av sina medlemmar och att skapa en atmosfär så att alla har möjlighet att delta i studielivet utan att behöva vara rädda för osakligt bemötande. HUS hjälper föreningarna i arbetet för att främja likabehandlingsverksamhet, utbildar föreningarna och bistår föreningsaktiva i eventuella problemsituationer.

Då man hanterar konflikt- och trakasserisituationer är det viktigt att minnas att HUS inte är en domare eller myndighet. Vi löser inte en situation för någon persons del, utan vår strävan är att stödja parterna så att dessa kan lösa situationen. Det krävs med andra ord aktivt handlande och beredskap att delta i diskussioner både från föreningens och parternas sida. Om situationen kräver rättsliga åtgärder kan HUS hjälpa till med att föra ärendet vidare till rätt instans.