Likabehandlingsbegrepp

1. Studentkårens roll

Studentkåren godkänner varken osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier av något slag. De har inte plats i en ansvarsfull föreningsverksamhet.

HUS uppgift är att befrämja  likabehandling av medlemmarna och skapa en trygg atmosfär. Sakkunniga vid studentkåren samt trakasseriombuden är en pålitlig stödsektor som strävar efter att hjälpa till att lösa problemsituationer till exempel genom att verka som yrkesmässiga och objektiva förmedlare och erbjuda diskussionshjälp och  problemlösningsverktyg. När problemsituationer hanteras är det bra att komma ihåg att HUS inte är en domstol och att utredandet av problemsituationen för HUS räkning inte är en juridisk process. Om situationen kräver juridisk hantering hjälper vi till med att vidareföra ärendet  till rätt instans.