Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

1. Ylioppilaskunnan rooli

Ylioppilaskunta ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Näille ei ole sijaa vastuullisessa järjestötoiminnassa. 

HYYn tehtävä on edistää jäsentensä yhdenvertaista kohtelua ja luoda sellainen ilmapiiri, jossa jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ja häirintäyhdyshenkilöt ovat luotettava tukitaho, joka pyrkii auttamaan ongelmatilanteen ratkaisemisessa toimimalla objektiivisen ja ammattimaisen välittäjän roolissa tarjoamalla esimerkiksi keskusteluapua ja työkaluja ongelman ratkaisemiseksi. Ongelmatilanteiden käsittelyssä on hyvä muistaa, että HYY ei toimi tuomioistuimena, eikä ongelmatilanteen selvittäminen HYYn toimesta ole juridinen prosessi. Jos tilanne vaatii oikeudellista käsittelyä, autamme asian viemisessä oikealle taholle.