Yhteistyötahot, apuna käytetty materiaali ja kiitokset

Ohjeiden laatimisessa on käytetty apuna HYYn aikaisempia materiaaleja, sekä niissä on hyödynnetty myös Helsingin yliopiston, Allianssi ry:n, Nyyti ry:n ja Kannunvalajat ry:n tuottamia ohjeistuksia sekä koulutuksia. Erityiskiitokset Minttu Naarmiselle ja Heta Höltälle heidän tuottamistaan taustamateriaaleista.

Kiitos kaikille mukana olleille tahoille ohjeiden kehittämisestä!

Ohjeet on laatinut ja koonnut Aleksi Neuvonen.

Last modified: Wednesday, 6 November 2019, 4:03 PM