Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

1. Ylioppilaskunnan rooli

HYY ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Ne eivät kuulu vastuulliseen järjestötoimintaan.

HYYn tehtävä on edistää jäsentensä yhdenvertaista kohtelua ja luoda ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua opiskelijaelämään ilman pelkoa epäasiallisesta kohtelusta. HYY auttaa järjestöjä yhdenvertaisuustoiminnan edistämisessä, kouluttaa järjestöjä ja avustaa järjestötoimijoita mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Ristiriita- ja häirintätilanteiden käsittelyssä on hyvä muistaa, että HYY ei ole tuomari tai viranomainen. Emme ratkaise tilannetta kenenkään puolesta, vaan pyrimme tukemaan osapuolia tilanteen ratkaisussa. Käsittely vaatii siis aktiivisuutta järjestöltä ja osapuolilta valmiutta osallistua keskusteluihin. Jos tilanne vaatii oikeudellista käsittelyä, HYY auttaa asian viemisessä oikealle taholle.