Internationalisering i föreningsverksamhet


4. Mera resurser

Språk-boosten

Språkboosten är ett projekt vars syfte är att utveckla språkkunskaperna hos internationella arbetstagare. Projektet erbjuder också stöd för att utveckla flerspråkiga arbetsgemenskaper. Studentföreningar kan också tillämpa projektets resurser då man funderar på sin egen flerspråkiga verksamhet. Är det till exempel möjligt att öva sig på att tala finska eller svenska i föreningen och vilka steg kan föreningen ta mot en mera språkmedveten kultur.

  • Här kan du bekanta dig med de publikationer som projektet har publicerat.


Ordböcker

●     MOT-ordböckerna (kräver inloggning med universitetets inloggningskoder)

●     Statsrådets termbank Valter


Maskinöversättningar

Maskinöversättningar hjälper att översätta texter snabbt, men de levererar inte felfria översättningar. Det lönar sig alltid att kontrollera maskinöversatta texter och använda maskinöversättning bara i inofficiella sammanhang. Många applikationer för maskinöversättningar sparar också den text som översätts, så översätt inte konfidentiella texter på webben.

●     Europeiska kommissionens eTranslation (kräver att man registrerar sig som användare)

●     EU-maskinöversättning

●     DeepL Translator

●     Fiskmö-projektets maskinöversättare (översätter från finska till svenska/norska/danska)

●     MOT-översättare (kräver inloggning med universitetets inloggningskoder)

●     Det går att översätta hela dokument i Microsoft Word (anvisningar)


Helsingfors universitet

Helsingfors universitet strävar efter att verka på tre språk: finska, svenska och engelska. För detta har universitetet språkprinciper, riktlinjerna för en språkmedveten vardag och språkrekommendationer som gäller för förvaltningsorganen. Språkprinciperna är riktlinjer för universitetets språkpraxis medan språkrekommendationerna hjälper universitetets förvaltningsorgan att fungera flerspråkigt och riktlinjerna för en språkmedveten vardag stöder en flerspråkig vardag, föder diskussioner om språkfrågor och möjliggör språkinlärning bland alla vid universitetet. Er förening kan använda de här dokumenten som modell eller hjälp då ni funderar på flerspråkighetsfrågor i er verksamhet.

●     Språkprinciper för Helsingfors universitet

●     Riktlinjerna för en språkmedveten vardag

●     Språkrekommendationerna för förvaltningsorganen finns i Flamma (kräver inloggning med universitetets inloggningskoder)