Internationalisering i föreningsverksamhet


2. Flerspråkighet i föreningarna

Flerspråkighet betyder att vi kan flera språk än ett. I studentföreningarna kan det här betyda att verksamheten sker på finska och/eller svenska och ytterligare på engelska eller några andra språk. Flerspråkighet betyder inte att vi behärskar de främmande språken fullständigt. I praktiken är väldigt många redan flerspråkiga, eftersom i stort sett alla har någon form av kunskaper i andra språk än sitt modersmål.

 

Universitetet, samhället och arbetsmarknaden har redan under en lång tid blivit allt mera internationella och det här ser vi också bland studenterna. Antalet internationella studenter och följaktligen också behovet av flerspråkighet kommer att öka även i fortsättningen. Internationella studenter berikar också verkamheten inom föreningen och därför är det viktigt att det är möjligt även för dem att delta i föreningsverksamheten.

 

Flerspråkighet kan verka invecklat och krävande och därför kan det kännas besvärligt att beakta de internationella studenterna. Det lönar sig ändå att ha en flexibel inställning till flerspråkigheten: avsikten är inte att hela verksamheten ska börja ske på engelska, utan att göra det möjligt att använda olika språk parallellt och att människor med olika språkbakgrund kan delta. Det viktigaste är att människorna kan kommunicera på det språk som passar dem och på det sättet göra sig förstådda. Alla behöver inte kunna alla språk, utan de aktiva inom er förening kan stödja och hjälpa varandra enligt sin egen kompetens.

 

Hur kan föreningen börja främja flerspråkig verksamhet?

 

  1. Kartlägg utgångsläget i er förening. Vilket språk eller vilka språk använder ni för tillfället? Vilka språk skulle ni vilja använda?
  2. Använd materialet från Språkboost-projektet Steg för en språkmedveten arbetsplats. Stegen hjälper er då ni funderar på flerspråkigheten i er egen förening och hur ni med små steg kan främja flerspråkigheten.
  3. Beakta resurskraven. Flerspråkighet kräver tid och utveckling av verksamhetssätten. Det lönar sig med andra ord inte att med våld genomföra förändringar, utan att pröva och diskutera vad som fungerar i er förening och vad era resurser räcker till.
  4. Var flexibla och försök inte eftersträva perfektionism. Olika situationer kan ha olika behov och man varken kan eller behöver göra allting perfekt.
  5. Vi låter alla lära sig nya språk. Era medlemmar vill kanske utveckla sina språkkunskaper. Byt med andra ord inte automatiskt till engelska om någon inte talar flytande finska, utan fråga vilket språk personen ifråga vill använda. Korrigera inte heller en annan persons engelska om hen inte har bett om det.