Tapahtumat

6. Opintomatkat

6.1. Apurahat

Oleellinen osa matkan suunnittelua on rahoituksen varmistaminen. Opintomatkan järjestäminen ei onnistu ilman rahaa ja rahoituksen löytäminen onkin taitolaji itsessään. Matkalle osallistuvien on varauduttava maksamaan osa kustannuksista itse, mutta matkaa järjestävä järjestö voi myös hakea apurahoja kaikkien puolesta.

Apurahoja myöntävät monet eri säätiöt ja rahastot. Jotkut näistä ovat luonteeltaan hyvin yleisiä, kun taas toiset ovat erikoistuneet tietynlaisen toiminnan tukemiseen. Tässä osiossa esitellään muutama taho, jotka myöntävät apurahoja. On kuitenkin mahdotonta listata niitä kaikkia tämän oppaan puitteissa. Kuten muissakin asioissa, oma aktiivisuus ja verkostoituminen kannattavat myös apurahoja haettaessa.

Valmiiksi suunniteltu ohjelma ja mahdolliset etukäteen vaadittavat kirjalliset tuotokset auttavat matka-apurahojen saannissa. Apurahahakemuksen kirjoittamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja se kannattaa luetuttaa asiantuntijalla.

Helsingin yliopiston myöntämät apurahat

Helsingin yliopisto myöntää apurahoja Helisingin yliopiston piirissä toimiville opiskelijoille. Avustusta voi hakea järjestön kotimaahan ja ulkomaille suuntaaviin opintomatkoihin ja ulkomaisten opiskelijajärjestöjen vierailuihin. Opintomatkoilla tulee olla selvä yhteys osallistujien opintoihin, mutta muuten avustuksia voidaan myöntää kohdemaasta ja matkan teemasta riippumatta. Sama järjestö voi hakea avustusta useampaan projektiin yhtäaikaisesti. Yliopisto myöntää opintomatka-apurahoja ainoastaan järjestöille, ei yksittäisille henkilöille.

Avustus voidaan maksaa järjestölle joko ennen opintomatkaa tai sen jälkeen. Matkan jälkeen avustusta saaneiden on tehtävä kirjallinen raportti matkasta ja toimitettava raportti liitteineen yliopistolle. Hakemus tehdään sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Suurlähetystöt

Opintomatkaa suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä kohdemaan suurlähetystöön tai kulttuuri-instituuttiin. Suurlähetystöllä saattaa olla hyviä vinkkejä matkan suunnitteluun sekä hyödyllisiä kontakteja. Lisäksi suurlähetystöt saattavat myöntää apurahoja opintomatkoja varten.

Opintomatkat muihin pohjoismaihin

Pohjoismaiden välinen yhteistyö on antoisaa ja rikastuttavaa toimintaa. Mikäli järjestönne opintomatka suuntautuu toiseen pohjoismaahan, on teillä luultavasti useampi rahasto tai säätiö, josta hakea apurahoja.

Hanasaari on suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus ja rahasto: https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus-2/hanasaari/rahastot/ Opiskelijaryhmät ja -järjestöt voivat hakea näistä rahastoista apurahoja opintomatkojaan varten.

Norden on pohjoismaista yhteistyötä edistävä elin, jonka sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa sekä kohdemaista että mahdollisista apurahoista: http://www.norden.org/fi

Säätiöt, rahastot ja muut tukijat

Maailma on pullollaan säätiöitä ja rahastoja ja jokaista opintomatkaa kohden löytyy varmasti ainakin yksi apurahoja myöntävä elin. Joskus voi kuitenkin olla vaikeaa löytää juuri se oikea taho, johon ottaa yhteyttä. Tätä varten on olemassa erinäisiä tietokantoja ja hakukoneita, joiden avulla oikean tahon löytäminen helpottuu.