Taloudenhoitaja

1. Hallituksen vastuu ja taloudenhoitajan tehtävät

Hallitus on yhdessä vastuussa yhdistyksen taloudesta. Talouden juoksevia asioita on siksi usein valittu hoitamaan yksi hallituksen jäsen. Taloudenhoitaja tai muu talousvastaava hoitaa järjestön talousasioita, tärkeimpänä kirjanpitoa, rahaliikennettä, hallituksen pitämistä ajan tasalla taloustilanteesta sekä talouden seurantaa.  

Yhdistyksen säännöt määräävät toisinaan paljon siitä, millaisia taloudellisia toimia hallituksella on valtuus toteuttaa, ja siksi taloudenhoitajan on oltava hyvin perehtynyt sääntöihin. Yhdistyksellä ei käytännössä ole toimintaa ilman taloutta, joten taloudenhoitaja on hyvin vastuullisessa mahdollistajan asemassa.

Yhdistyksen talous tulee lain mukaan hoitaa hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahaa saa käyttää vain toimintasuunnitelmassa määrättyihin tarkoituksiin talousarvion mukaisissa puitteissa, sekä muihin välttämättömiin tai yllättäviin tarkoituksiin. Rekisteröity yhdistys voi avata tilin yhdistyksen nimissä, mikä helpottaa taloudenpitoa olennaisesti. Yhdistys voi myöntää kenelle tahansa tilinkäyttöoikeuden hallituksen kokouksen tekemällä päätöksellä.

Esityksessä käydään läpi taloudenhoitajan vastuita. Ensimmäinen käsittelee hallituksen vastuuta ja yleisesti taloudenhoitajan tehtäviä, toisessa käsitellään tarkemmin rahaliikennettä ja kolmannessa keskitytään kirjanpitoon. Muihin osioihin pääset sivussa olevasta sisällysluettelosta.