Taloudenhoitaja

1. Hallituksen vastuu ja taloudenhoitajan tehtävät

Hallitus on yhdessä vastuussa yhdistyksen taloudesta. Talouden juoksevia asioita on siksi usein valittu hoitamaan yksi hallituksen jäsen. Taloudenhoitaja tai muu talousvastaava hoitaa järjestön talousasioita, tärkeimpänä kirjanpitoa, rahaliikennettä, hallituksen pitämistä ajan tasalla taloustilanteesta sekä talouden seurantaa.  

Yhdistyksen säännöt määräävät toisinaan paljon siitä, millaisia taloudellisia toimia hallituksella on valtuus toteuttaa, ja siksi taloudenhoitajan on oltava hyvin perehtynyt sääntöihin. Yhdistyksellä ei käytännössä ole toimintaa ilman taloutta, joten taloudenhoitaja on hyvin vastuullisessa mahdollistajan asemassa.

Yhdistyksen talous tulee lain mukaan hoitaa hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahaa saa käyttää vain toimintasuunnitelmassa määrättyihin tarkoituksiin talousarvion mukaisissa puitteissa, sekä muihin välttämättömiin tai yllättäviin tarkoituksiin. Rekisteröity yhdistys voi avata tilin yhdistyksen nimissä, mikä helpottaa taloudenpitoa olennaisesti. Yhdistys voi myöntää kenelle tahansa tilinkäyttöoikeuden hallituksen kokouksen tekemällä päätöksellä.

Seuraavaksi käydään hallituksen ja taloudenhoitajan vastuita talouteen liittyen. Muihin osioihin pääset sivussa olevasta sisällysluettelosta.

Hallituksen vastuu ja taloudenhoitajan merkitys

Hallituksen yhteinen vastuu
 • Yhdistyksen taloudesta vastaa hallitus, ei vain taloudenhoitaja.
 • Taloudenhoitajan tulee pitää muu hallitus ajan tasalla yhdistyksen tilin saldosta, talousarvion toteutumisesta jne. 
 • Kun hallitus tietää mitä tapahtuu, ongelmista ei voida syyttää vain taloudenhoitajaa.
 • Talousluvut hyvä käydä läpi hallituksen kesken kuukausittain tai neljännesvuosittain.
Taloudenhoitajan merkitys yhdistyksessä: 
 • On usein ainoa, joka seuraa yhdistyksen taloudellista tilannetta
 • Tietää, onko päätettyjen asioiden toteuttamiseen oikeasti varaa
 • Valvoo, että rahoja käytetään tarkoituksen mukaisesti
  • Tositteiden pyytäminen menoista
  • Varmistaa, että hallitus on hyväksynyt menot etu- tai jälkikäteen
 • Mahdollista vedota talousarvioon, jos rahaa aiotaan käyttää yhdistykselle sopimattomalla tavalla