5 vinkkiä viestintään - muista nämä, kun viestit kokouksista muille opiskelijoille!

1. Opiskelijaedustajan tehtävään kuuluu myös viestintä.

Erilaisten muutosten virallisesta viestinnästä vastaa aina yliopisto, mutta opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että opiskelijat tietävät, mitä päätösten valmistelussa tapahtuu, jotta opiskelijat voivat esittää oman näkemyksensä ennen kuin päätökset on tehty.


2. Referointi on ok, siteeraaminen ei.

Nyrkkisääntö on, että kokousten aiheet ja keskustelujen sisältö on julkista, mutta ei se kuka on sanonut mitäkin. Voit siis yleisellä tasolla referoida kokouksessa käytyä keskustelua, mutta yksittäisten jäsenten puheenvuorojen siteeraaminen kokouksen jälkeen ei ole ok. Myöskään yksittäisiä opiskelijoita koskevia aiheita (kuten opinnäytteiden käsittelyä) ei pidä selostaa niin, että opiskelija voidaan tunnistaa.


3. Jos olet epävarma, kysy.

Jos olet epävarma siitä, mitä kokouksen aiheista voi kertoa, kysy neuvoa kokouksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Huolellinen suhtautuminen luottamuksellisiin asioihin on arvostettavaa, ei turhaa vaivaamista.


4. Vältä huhuja.

Keskeneräisistä prosesseista viestiminen ei ole helppoa, ja toisinaan perättömät huhut alkavat myllätä väärinymmärrysten vuoksi. Tähän auttaa keskustelun kontekstualisointi: miksi tietystä asiasta on keskusteltu nyt, onko kyseessä alustava keskustelu vai lopullinen päätös ja miten asia seuraavaksi etenee?


5. Älä ota liikaa paineita!

On aina parempi viestiä lyhyesti kuin ei ollenkaan. Tiivistä ja ytimekästä viestintää myös pidetään lähtökohtaisesti kiinnostavampana. Lisätietojen kysymiseen ja kommentointiin kannustaminen luo vuorovaikutusta, josta saat myös itse arvokasta tietoa omaan vaikuttamistyöhösi!


Last modified: Tuesday, 9 May 2023, 9:22 AM