Testamenttipohja

TESTAMENTTIPOHJA
 • Mitä tässä pestissä tehdään

 • mitä toimielimessä käsitelty aikaisemmin 

 • Mitä pitää huomioda tulevaisuudessa (esim. tulevat käsiteltävät asiat yms..)

 • Kehitysideoita 

 • muistutus miten haetaan opintopisteitä 


OPINTOVASTAAVA
 • mitkä opiskelijaedustajapestit järjestö nimeää (Esim. opetustaitotoimikunnat yms)

 • Mitkä pestit HYY nimeää

 • Mitä apua HYYltä saa

 • Merkittävimmät jutut tältä vuodelta

 • Tietoja dekanaatin toiminnasta, muista relevanteista yliopiston henkilökunnan jäsenistä 

 • Onko jotain työryhmiä, tiedekunnan toimielimiä, joissa opintovastaavat istuvat tai pitäisi muuten pitää hyvä yhteys

 • Seuraavan vuoden merkittävät jutut

 • Kehitysideoita

 • muitutus miten haetaan opintopisteitä


-------

Testamentissa on hyvä kertoa yleisesti pestistä, mitä pestin tehtäviin kuuluu, millaista toimintaa on tehty, mitä seuraavaksi on tulossa ja mistä seuraavana vuonna on hyvä jatkaa. Vuoden aikan tulleet kehitysideat sekä pidemmän aikavälin tavoitteet on myös hyvä kirjata seuraajille. Edunvalvonta on usein pitkäjänteistä työtä, siksi on tärkeää että tarvittava tieto ja tavoitteet siirtyvät eteenpäin uusille toimijoille.


Esimerkkirakenne:

 1. Yleinen kuvaus pestistä, esim opintovastaava, koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijaedustaja

  1. mitä tehdään, kenen kanssa, millaista työskentely on ja kuinka paljon työtä pesti vaatii

 2. Jatkuva toiminta

  1. yleinen kuvaus mitä kaikkea pestiin ja siinä toimimiseen kuuluu, tapaamiset, kokoukset tai muut toimintamallit kuten opintokyselyt opiskelijoille

  2. esimerkiksi kuvaus miten hoidetaan tilanne x tai miten vaikutetaan asiaan y ja minkä tahojen kanssa

 3. Tärkeimmät sidosryhmät ja yhteyshenkilöt

  1. tiedekunnan henkilökunnasta

  2. aine- ja/tai tiedekuntajärjestö

  3. muut opiskelijaedustajat

  4. HYYn opintovaliokunta

  5. HYYn koulutuspoliittinen sektori

 4. Toimintaa ohjaavat ja tärkeät dokumentit

  1. järjestön toimintasuunnitelma 

  2. yliopiston dokkarit relevantit dokumentit, 

   1. esimerkiksi strategia, toimeenpanosuunnitelma, tutkintorakenne, opetussuunnitelmat

 5. Ajankohtaiset asiat

  1. esim OPS työ, yliopiston toimeenpanosuunnitelma, mitä on tulossa opintosuunnassa / tiedekunnassa / yliopistolla tulevana vuonna

  2. järjestön projektit, mihin vaikutetaan, tavoitteet edunvalvonnalle

 6. Kehitettävää ja vinkkejä

  1. mitä olisi voinut tehdä paremmin

  2. mikä jäi tekemättä

  3. mistä voi olla apua

  4. oi olisinpa tajunnut tämän aiemmin!

  5. tästä kannattaa alottaa, tätä kannattaa tehdä seuraavana vuonna

 7. Tsemppaukset ja yhteystiedot keneen olla yhteydessä mikäli tulee jotain kysyttävää


Last modified: Monday, 8 May 2023, 5:01 PM