Yhteistyötahot, apuna käytetty materiaali ja kiitokset

Ohjeiden laatimisessa on käytetty apuna HYYn aikaisempia materiaaleja, sekä niissä on hyödynnetty myös Helsingin yliopiston, Allianssi ry:n, Nyyti ry:n ja Kannunvalajat ry:n tuottamia ohjeistuksia sekä koulutuksia. Erityiskiitokset Minttu Naarmiselle ja Heta Höltälle heidän tuottamistaan taustamateriaaleista.

Kiitos kaikille mukana olleille tahoille ohjeiden kehittämisestä!

Ohjeet on laatinut ja koonnut Aleksi Neuvonen.

Ohjeita päivittänyt Tiia Niemi.


Senast ändrad: Tuesday, 20 September 2022, 15:41