Anvisningar för evenemangsarrangören

Alla studentföreningar arrangerar tillställningar för allmänheten, antingen för sina medlemmar eller för alla intresserade. Tillställningarna är en av de synligaste delarna av föreningens verksamhet och det krävs förberedelser och insatser både före evenemanget och efteråt. Under hela den tid som tillställningen pågår är det nödvändigt att se till att det är tryggt och jämlikt för alla som deltar. Du kan läsa mera om att arrangera evenemang i HUS föreningsguide (på finska).

Det kan uppstå krissituationer i samband med evenemang och i studentföreningarnas verksamhet. Dessa uppstår ofta överraskande och de förorsakar stress både för arrangörerna och för deltagarna. Det är synnerligen viktigt att arrangörerna har kunskap om hur man effektivt löser eventuella krissituationer. Det finns information om säkerhetsfrågor i samband med evenemang och instruktioner för hur man handlar i olika krissituationer i HUS handbok för evenemangssäkerhet.

Materialet till HUS evenemangssäkerhetsutbildningar hittar du här.


Last modified: Friday, 22 March 2024, 3:33 PM