Kontakta

  • Trakasseriombuden ger råd och stöder personer som upplevt traskasserier, antastande, mobbning, diskriminering eller annat ojämlik behandling. All kontakt sker helt konfidentiellt. Närmare kontaktuppgifter och beskrivning av trakasseriombudsverksamheten finns på HUS webbplats.


  • Helsingfors universitet har egna trakasseriombuden, till vilka man kan vända sig vid trakasserier som sker vid universitetet.

 Last modified: Wednesday, 18 January 2023, 2:16 PM