Tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös on tilikauden päättyessä koottava yhteenveto siitä, millainen taloudellinen tilanne järjestöllä on tilikauden päättyessä ja miten tilanteeseen on päädytty. Tilinpäätös koostuu kahdesta pääosasta: taseesta ja tuloslaskelmasta. Tase ilmoittaa, mikä on talouden tilanne ja paljonko varallisuutta tai velkoja järjestöllä on, ja tuloslaskelma kuvaa, kuinka tähän tilanteeseen on päädytty. Näiden lisäksi tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus sekä niin sanotut tilinpäätöksen allekirjoitukset. 

Tilinpäätös on kirjanpidon päätepiste yhdeltä tilikaudelta. Tilinpäätöksen laati yleensä taloudenhoitaja, joka on hoitanut myös kirjanpidon. 

Tilinpäätöksen tarkistavat aina tilin- tai toiminnantarkastajat ja hyväksyy yhdistyksen kokous tai sitä vastaava kokous, ei koskaan hallituksen kokous. 

Senast ändrad: Thursday, 16 June 2022, 10:22