Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus on yhdistyslain edellyttämä vuosittainen (tilikautinen) toimenpide, jossa riippumattomat tarkastajat (ks. toiminnantarkastajien valinta) käyvät läpi yhdistyksen taloudenpidon ja hallinnon kuluneella toimintavuodella. Toiminnantarkastuksen tarkoitus on siis varmistaa, että hallitus ja muut mahdolliset vastuuhenkilönsä ovat hoitaneet tehtävänsä vuoden aikana riittävän huolellisesti. Tarkastuksen suorittavat yhdistyksen kokouksen valitsemat tarkastajat, jotka tarkastuksen perusteella laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Kertomuksen pohjalta yhdistyksen kokous myöntää tai jättää myöntämättä edellisen vuoden toimijoille vastuuvapauden. 

Yhdistyksellä on oltava yksi tai useampi toiminnantarkastaja. Jos tarkastajia valitaan vain yksi, hänelle pitää valita myös varahenkilö. 

Järjestön toiminnantarkastuksesta määräävät: 
Last modified: Monday, 20 June 2022, 10:26 AM