Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on ohjaava dokumentti, joka kertoo, mitä järjestössä tehdään kunakin toimintavuonna. Toimintasuunnitelma on sääntöjen jälkeen toiseksi tärkein järjestön toimintaa ohjaava asiakirja. Toimintasuunnitelma hyväksytään yleensä yhdistyksen kokouksessa, ei hallituksen kokouksessa. Tarkemmin hyväksymisestä usein määrätään yhdistyksen säännöissä.

Toimintasuunnitelma velvoittaa hallitusta tekemään siinä listatut asiat, ja toisaalta antaa valtuudet tehdä kaiken, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen. Toimintasuunnitelma myös viestii yhdistyksen tavoitteista jäsenille, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Toimintasuunnitelman pari on talousarvio eli budjetti, joka kertoo, minkä verran rahaa toimintasuunnitelman projekteihin on varattu ja mistä nämä rahat tulevat. 

Parhaimmillaan toimintasuunnitelma myös toimii jäsenistön ohjauskeinona hallituksen suuntaan. Silloin toimintasuunnitelman on hyväksynyt järjestön jäsenistö, ja sen valmisteluun on hyvä osallistaa jäseniä. Hyvä tapa voi olla esimerkiksi toimintasuunnitelman hyväksyminen uuden hallituksen valitsemisen yhteydessä syyskauden lopulla.
Last modified: Tuesday, 14 June 2022, 10:36 AM