Vuosikello

Vuosikellossa esitellään yleiset ohjeet rekisteröidyille järjestöille, joiden toimintakausi alkaa tammikuusta ja joilla on kaksi yhdistyksen kokousta vuoden aikana. Lisäksi vuosikellosta löydät HYYn piirissä toimiville järjestöille tärkeät ajankohdat muun muassa avustushakujen osalta.

Kokonaisuutta ei voi sellaisenaan soveltaa yhdistyksiin, jotka eivät ole rekisteröityneitä ja/tai joiden toimintakausi alkaa muulloin kuin tammikuussa. Pohja on kuitenkin sovellettavissa myös muille yhdistyksille.

Jos vuosikelloa on vaikea lukea, kannattaa avata se koko näytön tilaan kuvan oikeasta yläkulmasta.

Last modified: Friday, 10 June 2022, 4:37 PM