Hyvän kokouksen rakennuspalikat

Kokoukset ovat järjestön toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Suurin osa järjestölle välttämättömistä asioista tapahtuu erilaisissa kokouksissa. Siinä missä yhdistyksen kokouksia järjestetään harvemmin ja niissä käsitellään pääasiassa sääntömääräisiä asioita sekä isompia periaatteellisia päätöksiä, hallituksen kokouksissa tehdään järjestön arjen kannalta tärkeitä päätöksiä.

Useimmissa järjestöissä hallituksen jäsenet näkevät toisiaan useammin kuin muut yhdistyksen jäsenet, sillä hallitus kokoustaa säännöllisesti. Monet hallitukset ovat keskenään sopineet esimerkiksi viikoittaisen tai kuukausittaisen kokousajan. Jos vakioaikaa ei haluta sopia, kätevä ja ilmainen työkalu yhteisen ajan sopimiseen on Doodle-nettipalvelu. Yhdistyksen kokouksen ajankohdasta on puolestaan hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta osallistujat voivat varmistaa paikalle pääsyn. Usein säännöissä on ilmoitettu aika, kun kokouskutsu on viimeistään lähetettävä, mutta mikään ei estä lähettämästä kutsua jo aiemmin jäsenille.

Osallistujille mieluisan ajankohdan lisäksi kokoukseen ja kokoustekniikkaan liittyy monia sellaisia asioita, jotka kannattaa miellyttävän kokouskokemuksen ja asioiden ketterästi sujumisen vuoksi ottaa huomioon. Seuraavassa esityksessä kuvataan hyvän kokouksen tekijät.


Last modified: Friday, 10 June 2022, 10:58 AM