HYYn tuet järjestöille

Tässä osiossa esitellään HYYn erilaisia tukia ja palveluja järjestöille.


6. Innovatiivisten oppimismuotojen tuki

HYY myöntää vuosittain opiskelijoiden projekteihin innovatiivisten oppimismuotojen tukea. Tuen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita kehittämään oma-aloitteisesti opiskelua ja opiskelumuotoja. Tukea myönnetään opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kurssit tai uudet opiskelutavat. Tukea voivat hakea niin yksittäiset opiskelijat kuin järjestötkin, ja luonteva kehittelijä voi olla esimerkiksi ainejärjestön opintovastaava. Tuki tulee haettavaksi vuosittain yleensä keväällä.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuen hakemiseen julkaistaan yleensä keväällä HYYn verkkosivuilla ja erilaisissa tiedotteissa. Tuen jakamisesta vastaa muodollisesti talousjohtokunta, mutta valmistelusta vastaa koulutuspoliittinen sektori, joten mahdolliset lisätietokyselyt kannattaakin osoittaa heille. Yhteystiedot löytyvät useimmiten hakuilmoituksesta.