HYYn tuet järjestöille

Tässä osiossa esitellään HYYn erilaisia tukia ja palveluja järjestöille.


3. Järjestölehtituki

HYY myöntää piirissään toimivien järjestöjen painetuille lehdille tukea. Järjestölehtitukea on jotakuinkin nykymuodossaan jaettu vuodesta 2006 lähtien. Alun perin tuki oli tarkoitettu käytettäväksi lehden painokustannuksiin, minkä vuoksi sitä ei myönnetty verkkolehdille, mutta nykyään verkkolehdillekin myönnetään tukea. Lisätietoja järjestölehtituesta HYYn nettisivuilla.

Hakeminen

Lehtitukea haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä Tahlo-järjestelmässä, välilehdeltä 'Lehdet'. Lehtitukea haetaan samaan aikaan kuin toiminta-avustusta, eli helmikuun loppuun mennessä.

Myöntäminen

Lehtituen suuruus määräytyy tuen perusteiden pohjalta. Vuosittain päätettävään lehtitukimalliin voi perehtyä HYYn sivuilla. Tuen ehtona on, että tukea saavaa lehteä toimitetaan HYYn keskustoimistolle. Näin varmistutaan siitä, että lehti ilmestyy oikeasti. Lisäksi lehdessä tulee olla maininta, että lehti saa HYYn järjestölehtitukea.

Verkkojulkaisujen osalta sähköpostitse osoitteeseen jarjesto@hyy.fi (tai suoraan järjestöasiantuntijalle muutoin) lähetetty verkkolehden linkki katsotaan toimistolle lähetetyksi.