HYYn tuet järjestöille

Tässä osiossa esitellään HYYn erilaisia tukia ja palveluja järjestöille.


1. Tuista ja palveluista yleisesti

HYYn järjestöpalveluiden tarkoituksena on tukea ylioppilaskunnan jäsenten aktiivisuutta ja luoda järjestöille mahdollisimman hyvät puitteet keskittyä toimintaansa ja sen kehittämiseen. Tilojen lisäksi HYY tukee piirissään toimivien järjestöjen toimintaa tarjoamalla monipuolisia palveluita sekä suoraa taloudellista tukea.

Järjestöt voivat hakea seuraavia avustuksia:

  • Toiminta-avustus
  • Järjestölehtituki
  • Projektituki
  • Kalustetuki
  • Innovatiivisten oppimismuotojen tuki

Järjestöt voivat käyttää myös ylioppilaskunnan laitepalveluita.