Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationer



I kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


3. Hantering av trakasserisituationer i föreningen

3.5. Diskussion mellan parterna

En diskussion mellan parterna kan i bästa fall hjälpa till att lösa situationen och göra att parterna förstår varandra och varandras åsikter bättre. Diskussioner passar dock inte i alla fall då det skett trakasserier. Till exempel kräver en situation då mobbning pågått en lång tid att den som hanterar frågan är insatt och har relevant kunnande i dylika frågor. Föreningen kan inte heller behandla fall där det förekommer misstanke om brott.


Man kan använda följande struktur som hjälp:

 1. Förbered dig för diskussionen:
  • Ordna diskussionen på ett lugnt ställe och se till att ni reserverar tillräckligt med tid för att reda ut ärendet.
  • Försäkra dig om att parterna redan på förhand vet vilka gemensamma regler det finns för diskussionen och att parterna är beredda att följa dessa regler.
   • Diskussionen är konfidentiell. Man får inte berätta för utomstående om vad man diskuterat.
   • Målet är att hjälpa parterna att förstå varandra bättre och att stödja dem så att de kommer fram till en lösning på situationen. Det är inte meningen att konflikten ska fortsätta under mötet.
   • Medlaren ger inga färdiga lösningar och delar inte heller ut straff till någondera parten. Under diskussionen är medlaren en neutral part med uppgift att facilitera diskussionen.
   • Det är frivilligt att delta i diskussionen och man kan avbryta mötet om parterna önskar det.
   • Medlaren ger ordet till deltagarna. Det är inte tillåtet att avbryta den andra parten. Diskussionen ska vara på en saklig nivå.
   • Vid behov kan parterna ta med sig en stödperson. Det är viktigt att tydligt definiera stödpersonens roll. Stödpersonerna kan vara närvarande, men de får inte delta i eller kommentera diskussionen.  
 2. Gå ännu igenom ändamålet med mötet och de gemensamma reglerna innan diskussionen börjar.
 3. Gå igenom följande teman:
  • Vad har hänt?
  • Hur kändes det för dig? Vad tänkte du om det som hände?
  • Vilka alla har påverkats av det som hände och hur har dessa blivit påverkade?
  • Hurdan skulle en bra lösning på situationen vara?
 4. Försök styra diskussionen vidare om det känns som att man inte kommer framåt. Ställ öppna frågor, som man inte kan besvara med ja eller nej.
 5. Se till att båda parter får tala lika mycket.
 6. Till slut kan man komma överens om en gemensam lösning som innehåller konkreta löften om att ändra på situationen.
 7. Kom också överens om en uppföljning av situationen med parterna, till exempel kan du lova att du kontaktar parterna inom de närmaste månaderna och frågar hur det går och om man lyckats hålla fast vid det man kommit överens om.