Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationerI kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


3. Hantering av trakasserisituationer i föreningen

3.4. Anvisningar för hur man hanterar anmälningar om trakasserier


  1. Ta det som hänt på allvar. Börja genast reda ut situationen.
  2. Ta reda på vad som har hänt både av den som har upplevt trakasserierna och den som anklagas för trakasserierna. Låt parterna berätta om händelserna med egna ord och behandla båda parter likvärdigt och rättvist. Båda parter måste få berätta om sin egen syn på saken och uttala sig.
  3. Fråga parterna hur de önskar att man reder ut ärendet. Ibland vill personerna bara berätta om de trakasserier de upplevt och få en bekräftelse på att deras upplevelse är sann. Ibland kan båda parter vara nöjda med att man ger respons till den andra parten.
    • Ibland kan personernas önskemål vara orealistiska, till exempel att den andra parten ska uteslutas ur föreningen. Trakasseriombuden delar inte ut straff och bestämmer inte heller om andra sanktioner. Förklara öppet din roll och vad det betyder. Om personen ändå kräver att den andra personen ska få ett straff hänvisar du hen till styrelsen för vidare diskussioner.
  4. Du kan ordna en gemensam diskussion om båda parterna önskar det. Du kan läsa mera om det här under punkten Diskussion mellan parterna.
  5. Följ upp situationen. Se till att man håller fast vid de fortsatta åtgärder som man har kommit överens om. Du kan till exempel ta kontakt med båda parter efter en-två månader och fråga hur saker och ting har gått. Samtidigt kan du be att få respons på processen.
  6. Ibland kan den ena parten eller båda parter vara missnöjda med hur saken har hanterats. Det kan finnas flera olika orsaker till missnöjet och det betyder inte nödvändigtvis att hanteringen av ärendet har misslyckats.
    • Den respons som processen får kan vara saklig men ibland kan personer använda möjligheten att ge respons och ta kontakt med de föreningsaktiva på fel sätt, som ett slags vapen i konflikten. I dylika fall är det skäl att bestämt men vänligt ge ett svar i vilket framkommer att ärendet inte längre behandlas om situationen inte har fortgått eller ändrat. Efter det här meddelandet kan man lämna eventuella fortsatta meddelanden obesvarade.