Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationerI kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


3. Hantering av trakasserisituationer i föreningen

3.3. Att bemöta den som anklagas för trakasserier

  1. Ta personen åt sidan. Försök att själv vara så lugn som möjligt och undvik att visa någon som helst attityd även om du strax innan skulle ha hört att personen har gjort hemska saker. Om det inte är möjligt att föra en lugn diskussionen genast efter själva händelsen, till exempel på grund av att parterna är upprörda eller påverkade av rusmedel, är det viktigt att ta upp saken så fort som möjligt, till exempel nästa dag.
  2. Personen förstår nödvändigtvis inte att hen har gjort något fel. Berätta för eller påminn personen om de principer som föreningen eller evenemanget följer.
  3. Ge din respons på ett konstruktivt sätt. Då du granskar personens beteende och det inte entydigt eller objektivt sett är något fel på beteendet ska du inte anklaga eller beskylla personen för att ha gjort något. Förklara för personen hur hens beteende kan tolkas fel eller skadligt eller på vilket sätt beteendet har förorsakat obehag hos den andra parten. Fokusera på vad personen gjort och hur hen har betett sig, inte på hurdan personen är som människa. Poängtera att den andra partens subjektiva upplevelse är äkta även om hen inte har menat något illa.
  4. Ge råd och stöd för hur personen i fortsättningen kan bete sig på ett bättre sätt. Till exempel kan du ge råd om hur personen ännu kan stanna kvar på evenemanget utan att de andra deltagarna känner obehag. Efter er diskussion är det viktigt att personen förstår vad det är i hens beteende som har lett till att beteendet har uppfattats som osakligt. Om personen förstår detta kan hen ändra sitt beteende. Efter er gemensamma diskussion kan du utgå från att personen vet hur hen inte ska bete sig.
  5. Om personen fortsätter bete sig osakligt lönar det sig att avlägsna personen från evenemanget. Det är skäl att vara i kontakt med personen efteråt och diskutera det som hänt.

Den som anklagas för trakasserier ska bemötas på ett konstruktivt sätt och utan att hen genast anses skyldig, så att man undviker konflikter och istället, genom samarbete, försöker få båda parter att förstå det som hänt och hurdant beteende som är önskvärt i fortsättningen. Det är viktigt att man lär sig av sina misstag och att man får en möjlighet att ändra sitt beteendemönster, så att personen som anklagas för trakasserier inte automatiskt stämplas på grund av sitt beteende.