Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationerI kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


3. Hantering av trakasserisituationer i föreningen

3.2. Att bemöta den som upplevt trakasserier

  1. Om du ser eller hör trakasserande eller osakligt beteende ska du avbryta situationen. Du kan till exempel gå med i diskussionen och ifrågasätta det osakliga pratet. Det viktigaste är i alla fall att avbryta situationen. Det kräver mycket mod att ingripa i en trakasserisituation i den stund då situationen pågår.
    • Det är inte alltid helt klart om det är fråga om trakasserier eller mobbning. Om du är osäker kan du delta i diskussionen och fråga om allt är bra.
  2. Stöd och lyssna på den som upplevt trakasserierna. Fråga hurdan hjälp den som råkat ut för trakasserierna behöver och hur hen önskar att du agerar i situationen.
    • Det lönar sig att föra personen lite till sidan så att ni kan diskutera i lugn och ro.
    • Ibland vill personen inte genast börja reda ut situationen och det rekommenderas inte heller att man reder ut det som hänt om parterna till exempel är väldigt upprörda eller påverkade av rusmedel. Se till att den som blivit utsatt för trakasserier inte lämnas ensam. Kom överens om när ni talar om saken på nytt.
  3. Då du vet hur den som upplevt trakasserierna vill att saken ska hanteras ska du försöka följa personens önskemål.
  4. Identifiera dina egna gränser. Konflikt- och trakasserisituationer är tunga också för personerna som är med och reder ut dem. Se till att du inte tar på dig för mycket ansvar utan be att personerna också tar kontakt med andra som erbjuder hjälp. Det är inte meningen att du ska behöva vara proffs inom hälsovården eller expert på att hantera krissituationer. Här kan du hitta exempel på de viktigaste kontaktuppgifterna i krissituationer.