Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationerI kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


3. Hantering av trakasserisituationer i föreningen

Mobbning och trakasserier är ett problem som gäller hela föreningen och samfundet. De förutfattade meningar och maktstrukturer som finns i vårt samhälle existerar också i föreningarnas verksamhet. Individen är inte ansvarig för den diskriminering eller de trakasserier som hen möter. Trots att det inte är fråga om mobbning eller trakasserier i alla konfliktsituationer kan de konflikter som förekommer mellan medlemmar ändå inverka negativt på verksamheten i föreningen. Då föreningen har principer och en verksamhetsplan för hur man hanterar trakasserier är det lättare för de föreningsaktiva att hantera de situationer som uppstår. Samtidigt blir föreningsverksamheten bättre och mera inkluderande. Till nästa beskriver vi de åtgärder och processer som föreningarna kan använda vid planeringen av verksamheten.