Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationerI kapitlet behandlar vi trakasserisituationer och presenterar anvisningar för hur man hanterar dessa situationer. Först går man igenom anvisningarna med den som upplevt trakasserier och den som anklagas för att ha trakasserat någon. Därefter går man igenom hur föreningen kan hantera trakasserisituationer.


1. Anvisningar för den som råkat ut för trakasserier

 1. Säg till åt den som uppför sig osakligt att hens beteende är störande. Tala om att du inte godkänner personens beteende och be personen sluta. Om du inte själv kan eller vågar närma dig den som trakasserar dig kan du till exempel be att din kompis eller att en föreningsaktiv säger till om saken. Det kan vara så att den som trakasserar inte förstår att hen uppför sig på ett sårande sätt.
 2. Om du vill kan du avlägsna dig från situationen. Du har ingen skyldighet att fortsätta diskussionen med den som trakasserar dig. Bli ändå inte ensam med din erfarenhet! Du kan till exempel ta kontakt med en föreningsaktiv eller trakasseriombudet, då du känner att du är redo för det.
 3. Om trakasserierna fortsätter ska du skriva upp vad som har hänt och när det hände, vem som var på plats och vad man har sagt till varandra. Spara också eventuella e-postmeddelanden och andra meddelanden. Det här underlättar då ärendet senare ska behandlas.
 4. Berätta att det förekommit störande beteende:
  • Om en annan studerande trakasserar i en undervisningssituation tar du kontakt med den ansvariga läraren för kursen eller med någon annan i personalen.
  • Om en anställd gör sig skyldig till trakasserier tar du kontakt med universitetets trakasseriombud.
  • Om det förekommer trakasserier i samband med studentföreningens verksamhet tar du i första hand kontakt med de aktiva inom föreningen eller vid behov med HUS trakasseriombud.
  • Om det förekommer trakasserier inom HUS eller i motsvarande situationer tar du kontakt med HUS trakasseriombud.
  • Ta alltid kontakt med polisen om du misstänker brott. Om du inte är säker på om det är fråga om ett brott kan du ta kontakt med Brottsofferjouren.
 5. Kom ihåg att ta hand om ditt eget välmående. Om du behöver prata med någon kan du också ta kontakt med t.ex. SHVS eller någon annan som erbjuder samtalshjälp. Du kan söka hjälp där du själv känner dig bekvämast.