Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Kappaleessa käsitellään häirintätapauksia ja esitellään toimintaohjeita tilanteiden käsittelyyn. Ensiksi käydään läpi toimintaohjeet häirintää kokeneelle ja häirinnästä syytetylle. Sen jälkeen avataan sitä, miten järjestö voi käsitellä häirintätilanteita.

3. Häirintätapausten käsittely järjestössä

3.5. Keskustelutilaisuus osapuolten kesken

Keskustelutilaisuus osapuolten kesken voi parhaimmillaan auttaa tilanteen ratkaisussa ja lisätä osapuolten ymmärrystä toistensa näkökulmista. Tilaisuus ei kuitenkaan sovi kaikkiin häirintätilanteisiin. Esimerkiksi pitkäaikainen kiusaaminen vaatii vahvaa osaamista tilanteen käsittelyyn. Järjestö ei myöskään voi lähteä selvittämään rikosepäilyjä.

Apuna voit käyttää tätä runkoa:

 1. Valmistaudu keskusteluun:
  • Huolehdi, että tapaaminen on rauhallisessa paikassa ja että asian käsittelyyn on varattu tarpeeksi aikaa.
  • Varmista, että osapuolet tietävät keskustelun yhteiset säännöt jo etukäteen ja ovat valmiita sitoutumaan niihin.
  • Tilaisuus on luottamuksellinen. Siitä ei keskustella ulkopuolisten kanssa.
  • Tavoitteena on auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin ja tukea heitä ratkaisujen löytämisessä. Tapaamisessa ei ole tarkoitus jatkaa konfliktia.
  • Sovittelija ei anna valmiita ratkaisuja tai rankaise kumpaakaan osapuolta. Hän toimii keskustelussa puolueettomana fasilitoijana.
  • Osallistuminen on vapaaehtoista ja tilaisuus voidaan keskeyttää, jos niin halutaan.
  • Sovittelija jakaa puheenvuorot. Toista osapuolta ei keskeytetä. Keskustelun tulee olla asiallista.
  • Tarvittaessa kumpikin osapuoli voi ottaa mukaan yhden tukihenkilön. Tukihenkilön rooli on kuitenkin tärkeä määritellä selkeästi. He voivat olla läsnä, mutta he eivät saa osallistua keskusteluun tai kommentoida keskustelua.  
 2. Kun keskustelutilaisuus alkaa, kertaa vielä tilaisuuden tarkoitus ja yhteiset säännöt.
 3. Käy läpi seuraavat teemat:
  • Mitä on tapahtunut?
  • Miltä se sinusta tuntui? Mitä ajattelit tapahtuneesta?
  • Keihin kaikkiin tapahtunut on vaikuttanut ja miten?
  • Millainen olisi hyvä ratkaisu tilanteeseen?
 4. Pyri ohjaamaan keskustelua eteenpäin, jos se tuntuu jumittavan paikallaan. Esitä avoimia kysymyksiä, joihin ei voi vastata vain kyllä tai ei.
 5. Pidä huolta, että kumpikin osapuoli saa puhua yhtä paljon.
 6. Lopuksi voidaan sopia yhteisestä ratkaisusta, joka sisältää konkreettisia lupauksia tilanteen muuttamiseksi.
 7. Sovi myös seurannasta osapuolten kanssa, esimerkiksi lupaamalla tiedustella kummaltakin parin kuukauden sisällä, miten asiat ovat sujuneet ja onko ratkaisussa pysytty.