Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Kappaleessa käsitellään häirintätapauksia ja esitellään toimintaohjeita tilanteiden käsittelyyn. Ensiksi käydään läpi toimintaohjeet häirintää kokeneelle ja häirinnästä syytetylle. Sen jälkeen avataan sitä, miten järjestö voi käsitellä häirintätilanteita.

3. Häirintätapausten käsittely järjestössä

3.4. Toimintaohjeet häirintäilmoitusten käsittelyyn

  1. Ota tilanne vakavasti. Älä viivyttele tilanteen selvittämisen aloittamisessa.
  2. Selvitä, mitä on tapahtunut sekä häirintää kohdanneelta että häirinnästä syytetyltä. Anna heidän kertoa tapahtuneesta omin sanoin ja kohtele kumpaakin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kummankin tulee saada kertoa oma näkökulmansa ja tulla kuulluksi.
  3. Kysy osapuolilta, miten he haluaisivat edetä tilanteen selvittämisen kanssa. Joskus henkilöt haluavat vain kertoa kohtaamastaan häirinnästä ja saada varmistuksen, että heidän kokemuksensa on totta. Toisinaan myös pelkkä palautteen antaminen toiselle voi tyydyttää kumpaakin osapuolta.
    • Joskus henkilöiden toiveet voivat olla epärealistisia, esimerkiksi toisen erottaminen järjestöstä. Häirintäyhdyshenkilöt eivät anna rangaistuksia tai päätä sanktioista. Kerro avoimesti roolistasi ja sen tarkoituksesta. Jos henkilö silti vaatii rangaistusta toiselle osapuolelle, ohjaa hänet keskustelemaan hallituksen kanssa.
  4. Jos osapuolet niin toivovat, järjestä yhteinen keskustelu. Voit lukea lisää tästä kohdassa Keskustelutilaisuus osapuolten kesken.
  5. Seuraa tilannetta. Huolehdi, että sovituista yhteisistä jatkotoimenpiteistä pidetään kiinni. Voit esimerkiksi olla yhteydessä osapuoliin kuukauden tai parin kuluttua ja kysyä, miten asiat ovat sujuneet. Voit samalla myös kysyä palautetta prosessista.
  6. Joskus toinen osapuoli tai molemmat osapuolet ovat tyytymättömiä asian käsittelyyn. Tyytymättömyys voi johtua lukuisista syistä, eikä se tarkoita käsittelyn epäonnistuneen.
    • Palaute prosessista voi olla asiallista, mutta joskus henkilöt voivat käyttää jatkuvaa palautteenantoa ja järjestötoimijoiden kontaktointia aseena. Tällöin yhteydenottoon kannattaa vastata tiukasti, mutta ystävällisesti ja kertoa, ettei asiaa käsitellä enempää ellei tilanne ole jatkunut tai muuttunut. Tämän jälkeen yhteydenottoihin voi jättää vastaamatta.