Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Kappaleessa käsitellään häirintätapauksia ja esitellään toimintaohjeita tilanteiden käsittelyyn. Ensiksi käydään läpi toimintaohjeet häirintää kokeneelle ja häirinnästä syytetylle. Sen jälkeen avataan sitä, miten järjestö voi käsitellä häirintätilanteita.

2. Ohjeet häirinnästä syytetylle

  1. Jos saat kuulla, että käyttäydyt epäasiallisesti, lopeta epätoivottu käytös. Vaikka omasta mielestäsi käytöksesi olisi ollut asiallista, kunnioita toisen kokemusta ja rajoja.
  2. Pyri ymmärtämään toisen osapuolen näkökulmaa ja sitä, mikä käytöksessäsi koettiin häiritsevänä. Pyydä anteeksi.
  3. Jos tilannetta selvitetään tarkemmin, ole rakentava. Tilanne on hyvä selvittää mahdollisimman pian, jotta epätoivottu käytös saadaan päättymään ja vältytään muilta ongelmilta.
  4. Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja esittää oma näkemyksesi tilanteesta. On mahdollista, että toinen kokee käytöksesi häirintänä, vaikkei se sitä tosiasiallisesti ole. Tilanne tulee selvittää objektiivisessa ja neutraalissa ilmapiirissä, jossa pelkkä syytös ei tee automaattisesti syylliseksi.
  5. Muista, että laissa määritelty häirintä on syrjintää. Jos käytöksesi täyttää häirinnän tunnusmerkit, voit joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teostasi tai maksamaan vahingonkorvausta häiritylle.
  6. Muista huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Jos haluat keskusteluapua, voit ottaa yhteyttä myös esimerkiksi YTHS:n palveluihin tai muuhun avuntarjoajaan. Apua voi hakea siltä taholta, jonka itse kokee luontevaksi.