Kansainvälisyys järjestötoiminnassa

4. Lisäresursseja

Kielibuusti

Kielibuusti on kansainvälisten osaajien kielitaidon kehittämiseen tähtäävä hanke, joka lisäksi tarjoaa tukea monikielisten työyhteisöjen kehittämiseen. Myös opiskelijajärjestöt voivat soveltaa hankkeen resursseja oman monikielisen toimintansa pohtimiseen. Esimerkiksi onko järjestössä mahdollista harjoitella suomen tai ruotsin puhumista ja millaisin askelin voidaan edetä kohti kielitietoista kulttuuria.


Sanakirjoja

●     MOT-sanakirjat (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla)

●     Valtioneuvoston termipankki Valter


Konekääntimet

Konekääntimet auttavat kääntämään tekstejä nopeasti, muttei kuitenkaan virheettömästi. Käännetty teksti kannattaakin aina tarkistaa tai hyödyntää vain epävirallisissa yhteyksissä. Monet kääntimet myös tallentavat kääntämänsä tekstin, joten älä käännä luottamuksellisia tekstejä netissä.

●     Euroopan komission eTranslation (vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi)

●     EU-konekäännin

●     DeepL Translator

●     Fiskmö-projektin käännin (kääntää suomen ja ruotsin/norjan/tanskan välillä)

●     MOT-kääntäjä (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla)

●     Microsoft Wordissa pystyy kääntämään kokonaisia dokumentteja (ohjeet)


Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto pyrkii toimimaan kolmikielisesti: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tätä varten yliopistolla on kieliperiaatteet, kielitietoisen yliopistoarjen ohjeet sekä toimielimiä koskevat kielisuositukset. Kieliperiaatteet linjaavat yliopiston kielikäytänteistä, kun taas kielisuositukset auttavat yliopiston hallinnon toimielimiä toimimaan monikielisesti ja kielitietoisen yliopistoarjen ohjeet tukevat koko yliopistoyhteisön arkipäivän monikielisiä kohtaamisia, keskusteluja kielikysymyksistä ja mahdollistavat kielten oppimista. Järjestönne voi käyttää näitä asiakirjoja malleina tai apuna pohtiessanne toimintanne monikielisyyttä.

●     Helsingin yliopiston kieliperiaatteet

●     Kielitietoisen yliopistoarjen ohjeet

●     Toimielinten kielisuositukset Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla)