Kansainvälisyys järjestötoiminnassa

Site: HYY moodle
Course: Järjestöopas [KESKEN]
Book: Kansainvälisyys järjestötoiminnassa
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 7 December 2022, 7:21 PM

1. Opas järjestöjen kansainvälistymiseen

Kansainväliset opiskelijat, eli vaihto-opiskelijat ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat, rikastuttavat järjestön toimintaa. He voivat antaa uusia näkökulmia ja ideoita järjestön toiminnan kehittämiseksi. Moninaisuus kannustaa luovuuteen ja tekee opiskelijajärjestöistä saavutettavampia kaikille opiskelijoille.

Yliopisto, yhteiskunta ja työmarkkinat ovat jo pitkään liikkuneet kohti yhä kansainvälisempää tulevaisuutta. Vaihtoon lähteminen opiskeluaikana tai työharjoittelun tekeminen ulkomailla ei ole kuitenkaan kaikille mahdollista. Mahdollistamalla kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen järjestön toimintaan järjestön jäsenillä on tilaisuus kansainvälistyä kotona.

Järjestötoiminta myös edistää kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Sosiaalisten suhteiden ja verkostojen puute sekä työllistymisvaikeudet ovat suurimmat syyt, miksi kansainvälisillä opiskelijoilla on vaikeuksia jäädä Suomeen opintojen jälkeen. Järjestöt ovat avainasemassa vastaamaan näihin haasteisiin, sillä järjestötoiminnassa kansainväliset opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja opiskelijoihin.

On syytä myös huomioida, että kansainväliset opiskelijat eivät ole yhtenäinen massa. Osa opiskelijoista on opiskelijavaihdossa, joka kestää tyypillisesti joko syys- tai kevätlukukauden tai yhden lukuvuoden ajan. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat taas ovat saapuneet Suomeen suorittamaan kokonaista tutkintoa yleensä maisterivaiheessa. Suomeen tutkintoa suorittamaan saapuvista opiskelijoista merkittävä osa myös suunnittelee jäävänsä Suomeen opintojensa jälkeen.

Kansainvälisten opiskelijoiden tavoittaminen ja järjestön toimintatapojen muokkaaminen saattaa vaikuttaa työläältä, mutta järjestön toimintaa on mahdollista muuttaa kansainvälisemmäksi myös pienin askelin. Oheisessa oppaassa on esitelty keinoja ottaa kansainvälinen näkökulma huomioon sekä järjestön tapahtumissa että toimintatavoissa. Opas jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäinen (A) sisältää helppoja, kevyesti toteutettavia asioita ja toinen (B) hieman enemmän panostusta vaativia muutoksia. Kolmanteen osioon (C) on puolestaan kerätty järjestön toimintaan laajemmin ja läpileikkaavammin vaikuttavia kansainvälistymiskeinoja.

Voit myös ladata oppaan tästä.

2. Kolmikielinen sanasto

HYYn on koonnut sanaston järjestöjen monikielisen viestinnän tueksi. Siihen on kerätty keskeisiä termejä, joita voit tarvita järjestötoiminnassa. Sanasto toimii lähtökohtaisesti suomeksi (esimerkiksi tarkentavia kommentteja ei ole käännetty ruotsiksi tai englanniksi), mutta sitä voivat hyödyntää myös muut kuin suomenkieliset.

Sanasto on tarkoitettu nimenomaan tueksi ja helppokäyttöiseksi apuvälineeksi. Siinä esitettyjen käännösvastineiden määrä on siksi pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Käännösvastineet toimivat yleisimmissä järjestöjen kohtaamissa käyttökonteksteissa, ja monitulkintaisten sanojen kohdalla käyttöä on myös lyhyesti selvennetty esimerkein ja kommentein. Sanaston käännökset eivät kuitenkaan monessa tapauksessa ole ainoita mahdollisia, eikä vaihtoehtoisten käännösten käyttämistä tule pelätä, jos sellainen tuntuu sopivan paremmin käyttötilanteeseen.

Jos haluat ehdottaa lisäyksiä tai sinulla on muita kommentteja sanastoon liittyen, voit olla yhteydessä HYYn hallitukseen tai henkilökuntaan.

Lataa sanasto tästä.