Kansainvälisyys järjestötoiminnassa

2. Monikielisyys järjestöissä

Monikielisyydellä tarkoitetaan useamman kuin yhden kielen osaamista. Opiskelijajärjestössä tämä voi tarkoittaa, että toiminnassa käytetään suomen ja/tai ruotsin lisäksi englantia tai muita kieliä. Monikielisyys ei tarkoita täydellistä vieraiden kielten osaamista. Käytännössä todella usea on jo monikielinen, sillä lähes kaikilla on jonkintasoista osaamista muista kielistä kuin äidinkielestään.

 

Yliopisto, yhteiskunta ja työmarkkinat ovat jo pitkään liikkuneet kohti yhä kansainvälisempää tulevaisuutta, joka näkyy myös opiskelijayhteisössä. Kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja näin ollen myös tarve monikielisyydelle tulee kasvamaan jatkossakin. Kansainväliset opiskelijat myös rikastuttavat järjestön toimintaa, joten on tärkeää antaa heillekin mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan.

 

Monikielisyys voi näyttäytyä monimutkaiselta ja vaativalta, jonka vuoksi kansainvälisten opiskelijoiden huomioiminen voi tuntua vaivalloiselta. Monikielisyyteen kannattaa kuitenkin suhtautua joustavasti: tarkoitus ei ole vaihtaa toimintaa kokonaan esimerkiksi englanniksi, vaan mahdollistaa eri kielten käyttöä rinnakkain ja erikielisten ihmisten osallistuminen. Keskeisintä on, että ihmiset voivat kommunikoida heille sopivalla kielellä ja tulla ymmärretyksi. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkia kieliä, vaan toimijanne voivat tukea ja auttaa toisiaan osaamisensa mukaan.

 

Miten järjestö voi alkaa edistää monikielistä toimintaa?

 

  1. Kartoittakaa järjestönne lähtötilanne. Mitä kieltä tai kieliä käytätte tällä hetkellä? Mitä kieliä haluaisitte käyttää?
  2. Soveltakaa Kielibuusti -hankkeen kielitietoisen työyhteisön portaita. Portaat auttavat teitä miettimään oman järjestönne monikielisyyttä ja miten edistää sitä pienin askelin.
  3. Ottakaa huomioon resurssivaatimukset. Monikielisyys vaatii aikaa ja toimintatapojen kehittämistä. Muutosta ei siis kannata runnoa läpi, vaan kokeilla ja keskustella, mikä toimii järjestössänne ja mihin resurssinne riittävät.
  4. Olkaa joustavia ja älkää tavoitelko täydellisyyttä. Eri tilanteissa voi olla eri tarpeet ja kaikkea ei voi eikä tarvitse tehdä täydellisesti.
  5. Sallikaan kielten opettelua. Jäsenenne voivat haluta kehittää kielitaitoaan. Älkää siis automaattisesti vaihtako englantiin, jos joku ei puhu sujuvaa suomea vaan kysykää, millä kielellä hän haluaa keskustella. Älkää myöskään korjatko toisen englanninkieltä ellei hän ole niin pyytänyt.